فی ناب

بسته های فیناب

برای استعلام گیری از محصولاتبرای تست شما (پاسخ به استعلام ها و سرچ در بخش تامین کنندگان)

100,000 ریال

بسته VIP

جست و جو در داده های سایت : 20 عدد

اعتبار زمانی : 1 ماه

vip سطح 3

4,300,000 ریال

بسته VIP

جست و جو در داده های سایت : 990 عدد

اعتبار زمانی : 12 ماه

vip سطح 2

2,000,000 ریال

بسته VIP

جست و جو در داده های سایت : 400 عدد

اعتبار زمانی : 6 ماه

vip سطح 1

1,000,000 ریال

بسته VIP

جست و جو در داده های سایت : 200 عدد

اعتبار زمانی : 3 ماه

بسته پایه

150,000 ریال

بسته استعلام قیمت

درخواست استعلام قیمت : 10 عدد

بسته برنزی

2,000,000 ریال

بسته استعلام قیمت

درخواست استعلام قیمت : 200 عدد

بسته نقره ای

2,800,000 ریال

بسته استعلام قیمت

درخواست استعلام قیمت : 300 عدد

بسته طلایی

4,500,000 ریال

بسته استعلام قیمت

درخواست استعلام قیمت : 500 عدد