محصولات  

محصولات

 

تامین کنندگان

 

درخواست مشتریان

 

جستوجوی پیشرفته در محصولات

لطفا موارد مورد نیاز را انتخاب کنید:

جستوجوی پیشرفته در تامین کنندگان

لطفا موارد مورد نیاز را انتخاب کنید:

جستوجوی پیشرفته در درخواست مشتریان

لطفا موارد مورد نیاز را انتخاب کنید:

+ درخواست خرید
محصولات
خدمات
product image

سولفات آلومینیوم

24,000 تومان

مدل: 17 %

کشور سازنده: ایران

برند: گلگاه

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

پلی الکترولیت

630,000 تومان

مدل: آنیونی و کاتیونی

کشور سازنده: چین

برند: گلگاه

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

پلی آلومینیوم کلراید

82,000 تومان

مدل: آشامیدنی و صنعتی

کشور سازنده: چین

برند: گلگاه

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

اسید کلریدریک

1,000 تومان

مدل: 1391

کشور سازنده: ایران

برند: آنی اسید

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

اسید سولفوریک

1,000 تومان

مدل: 98%

کشور سازنده: ایران

برند: آنی اسید

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات مس

250,000 تومان

مدل: 24درصد

کشور سازنده: ایران

برند: بومی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

کربنات کلسیم

5,400,000 تومان

مدل: 2500

کشور سازنده: ایران

برند: عمارت

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

چراغهای خوراکپزی نفتی

650,000 تومان

مدل: ده فتیله گرد

کشور سازنده: ایران

برند: شعله آبی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

چراغ خوراکپزی نفتی

750,000 تومان

مدل: ده فتیله چهارگوش

کشور سازنده: ایران

برند: شعاه آبی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

پتاسیم

1,000 تومان

مدل: ایران

کشور سازنده: ایران

برند: ایران

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفور سدیم

38,000 تومان

مدل: Nass

کشور سازنده: Iran

برند: تهران سولفور

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات آلومینیوم ۱۷ ٪

22,000 تومان

مدل: Al2 (SO4)3 .14 H2O

کشور سازنده: Iran

برند: آلوم گرند Alum Grand

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات منیزیم

18,000 تومان

مدل: کریستالی

کشور سازنده: Iran

برند: آلفاگرین Alfa Green

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات آهن کریستال

10,000 تومان

مدل: ٪۲۲

کشور سازنده: Iran

برند: آلفاگرین Alfa Green

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات روی کریستال

72,000 تومان

مدل: ق۳

کشور سازنده: Iran

برند: آلفاگرین Alfa Green

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

گوگرد پودری

14,500 تومان

مدل: میکرونیزه

کشور سازنده: Iran

برند: آلفاگرین Alfa Green

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

معرف نیتروکرومیک

150,000 تومان

مدل: A & B

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

معرف بیوره

100,000 تومان

مدل: ۹۲۵۳

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

محلول EA50

400,000 تومان

مدل: 9272

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

محلول ائوزین

450,000 تومان

مدل: ائوزین

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

معرف ن

670,000 تومان

مدل: ۹۲۵۳

کشور سازنده: ایران

برند: محلول هماتوکسیلین هریس

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

محلول OG6

175,000 تومان

مدل: 6888

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

رنگ گیمسا

300 تومان

مدل: ۹۲۵۳

کشور سازنده: ایران

برند: پارس شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

نیترات پتاسیم کریستالی

133,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

نیترات کلسیم پودری

37,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

نیترات سدیم شکری

68,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات پتاسیم درجه یک

108,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات منیزیم پودری

39,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سولفات آلومینیوم کلوخه

20,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

استات سدیم سه آبه

102,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

استات کلسیم

153,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

استات منیزیم پودری

167,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

اکسید منیزیم ۹۰ به بالا

59,000 تومان

مدل: ۹۰ به بالا

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

کلرید کلسیم

42,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

استات پتاسیم محلول ۵۰ درصد

250,000 تومان

مدل: ۵۰ درصد

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

نیترات منیزیم خشک

98,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: ایران شیمی

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

ایزو پروپیل دارویی ال جی

500,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

کربومر ترک

3,000,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سیلیکا ژل آبی

790,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

گلیسیرین ویلمار

270,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

گلیسیرین

290,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

اتا۲سدیم

380,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

اتا۴سدیم

360,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

قرص کلر ترک

980,000 تومان

مدل: .

کشور سازنده: Iran

برند: KAS

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

ورق آلومینیوم

77,000 تومان

مدل: ندارد

کشور سازنده: ایران

برند: ندارد

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

ورق آلومینیوم

76,000 تومان

مدل: ندارد

کشور سازنده: ایران

برند: ندارد

موجودی:

اطلاعات بیشتر
product image

سدیم بنزوات

1,000,000 تومان

مدل: 1399

کشور سازنده: ایران

برند: فارس افزا

موجودی:

اطلاعات بیشتر